lam phep tru

Những người thành công đều làm phép trừ, trong khi người bình thường luôn làm phép cộng…

Đừng mải miết làm phép cộng, hãy tập làm phép trừ như những người thành công. Buông bỏ những điều thừa thãi không chỉ đối với cuộc sống vật chất mà còn trong chính nội tâm của mỗi người, bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng của trái tim, sẽ sống thong dong, hạnh phúc và thành công hơn.

DETAIL