covid

Chúng ta được và mất gì trong bão Covid?

Người ta dự đoán nhân loại có thể không bao giờ quay trở lại cái cuộc sống quen thuộc mà chúng ta đã biết mấy chục năm qua. Bởi vì những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng hàng đầu vẫn luôn bị covid rình rập, cứ mở cửa rồi lại phong tỏa hết lần này đến lần khác.

DETAIL