biet on

Tôi nợ thế giới này một lời cảm ơn…

Nếu có một phương thức kỳ diệu, không tốn tiền mà cũng không thể mua được bằng bất kỳ giá nào, giúp tôi hạnh phúc, khỏe mạnh và thành công mỗi ngày, thì đó chính là lời cảm ơn.

DETAIL